Page 1 - ÇAKÜ SBF Ekim 2023 Bülten
P. 1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
                                                    ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
                  ÇANKIRI KARA TEKİN ÜNİVER SİTESİ
    Sağlık Bilimleri
    ÇANKIRI KARATEKİN
     ÜNİVERSİTESİ                                          Fakültesi

              YIL: 3  •  SAYI: 32  •  EKİM 2023       sbf.karatekin.edu.tr
              YIL: 1  •  SAYI: 1  •  MART 2021
                                             MART 2021
                                                EKİM 2023
                                            BÜLTEN
    • Beslenme         • Ebelik          • Hemşirelik        • Sosyal Hizmet
      ve Diyetetik        Bölümü           Bölümü           Bölümü
      Bölümü
                  • Ergoterapi        • Fizyoterapi ve      • Sağlık Yönetimi
    • Çocuk Gelişimi       Bölümü           Rehabilitasyon       Bölümü
      Bölümü                         Bölümü

      Aksu Mah. Sıhhiye Sok. No:11 ÇANKIRI   sbf.karatekin.edu.tr sbf@karatekin.edu.tr  0 (376) 213 17 02
   1   2   3   4   5   6