Page 2 - ÇAKÜ SBF Ekim 2023 Bülten
P. 2

“Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş
       meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse
        etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak
              eğitim ordusuyla mümkündür.”
   1   2   3   4   5   6   7