Page 3 - ÇAKÜ SBF Ekim 2023 Bülten
P. 3

YIL: 3 • SAYI: 32 • EKİM 2023
                              ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
                              SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÜLTENİ
                          ÇAKÜ SBF BÜLTEN
                              Çankırı Karatekin Üniversitesi Adına Sahibi
                              Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ
                              Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü

                              Editör
                              Prof. Dr. Özcan ÖZKAN
                              Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı


                              Koordinatör / Yazı İşleri Müdürü
                              Arş. Gör. Ebru CERAN

                              Kapak Tasarım ve Sayfa Düzeni
                              Fatih KARAMAZ
                              karamaz@karamaz.com
                              Yönetim Yeri
                              Aksu Mahallesi Sıhhiye Sokak No: 11
                              18200 ÇANKIRI
                              Tel: 0(376) 213 17 02
                              Fax: 0(376) 212 00 75
                              E-Posta: sbf@karatekin.edu.tr
                              sbf.karatekin.edu.tr                              e-ISSN: 2757-9263
                                        SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

                                        ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
   1   2   3   4   5   6   7   8