Page 1 - ÇAKÜ SBF TANITIM KATALOĞU
P. 1

1
                                                   SAøLIK BúLúMLERú FAKÜLTESú

                                                   ÇANKIRI KARATEKúN ÜNúVERSúTESú           ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

           Sağlık Bilimleri

                             Fakültesi


                                       Sağlık Bilimleri 2022
                                       Fakültesi
                                      TANITIM

                                    KA ALO˜U 2.0
                                        T

                                     sbf.karatekin.edu.tr
   1   2   3   4   5   6