Page 10 - ÇAKÜ SBF TANITIM KATALOĞU
P. 10

10


     BÖLÜM BAŞKANI


     MESAJI


     İnsanların yaşamak, çalışma verimliliklerini artırmak, fiziksel ve mental gelişimlerini sağlamak için
     yeterli gıdaya ulaşmaları ve gıdaların sağlık yönünden güvenli olması temel bir haktır. Yeterli, dengeli
     ve sağlıklı beslenme, ülkenin gelişmişlik göstergelerindendir. Bu gerçekler ışığında beslenmenin
     öneminin giderek arttığı günümüzde, özel ve kamu kuruluşlarına danışmanlık, araştırma ve geliştirme
     konularında ülkeye hizmet etmek ve insanların yaşam kalitesini arttırmak için diyetisyen yetiştirmek
     amacıyla Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2011
     yılında kurulmuştur.


     Eğitim süresi 4 yıl olan bölümün öğrencileri anatomi, fizyoloji, biyokimya mikrobiyoloji gibi temel bilim
     derslerini ve beslenme ilkeleri, hastalıklarda diyet, anne ve çocuk beslenmesi, sporcu beslenmesi, toplu
     beslenme yapılan kurumlarda beslenme gibi beslenme bilimleri derslerini alarak, besinlerin bileşimi ve
     sağlık üzerine etkileri konusunda bilgi sahibi olur. Bu bilgileri toplum içerisinde, kurum ve hastanelerde
     uygulama eğitimleri ile pekiştirerek mezun olur. Mezun olan öğrenciler Diyetisyen unvanı alır.

     Diyetisyen, hekimlik mesleği gibi sağlık sınıfı içinde yer almaktadır. Diyetisyenler, eğitim kurumlarında,
     halk sağlığı hizmetlerinde, sağlık kuruluşlarında ve yataklı tedavi kurumlarında, toplu beslenme yapan
     kuruluşlarda, besin üretimi yapan kuruluşlarda, özel beslenme ve spor merkezlerinde, beslenmeyle
     ilgili tüm özel veya kamu kuruluşlarında yönetici, araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak
     çalışabilmektedir.

     Çankırı Karatekin Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, kadro yapılanmasını ve güncel bilimsel
     teknolojik imkânlarını geliştirerek, kaliteli eğitim ve araştırma yapmayı ilke edinmiştir.


     Öğrencilerimizi bölümümüze bekliyoruz.                                       BESLENME VE DİYETETİK                               Doç. Dr. Şinasi AŞKAR

                          Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15