Page 5 - ÇAKÜ SBF TANITIM KATALOĞU
P. 5

Rektörün Mesajı
        Değerli gençler,


        Üniversiteler sadece temel bilgilerin edinildiği bir yer değil, aynı zamanda bireyin sorgulama
        ve eleştirme yeteneklerini geliştirdiği ve hayata hazır hale geldiği eğitim yuvalarıdır. Öğrenci-
        lerin hayata tam donanımlı olarak hazırlanması da üniversitelerin asli hedefi olmalıdır.


        Bu doğrultuda kurulduğu 2007 yılından bugüne eğitim–öğretim ve araştırmada evrensel öl-
        çüt yanında etik değerleri benimseyen, yaşam boyu öğrenme felsefiyle donatılmış, yeni bilgi-
        ler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi amaç edinen, son teknolojiyle donatılan
        altyapısını öğrencilerinin hizmetine sunan Çankırı Karatekin Üniversitesi, siz öğrenci arkadaş-
        larımızı geleceğe davet etmektedir.

                                        Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ
                                        Çankırı Karatekin Üniversitesi
                                            Rektörü
 Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ Rektör
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10