Page 6 - ÇAKÜ SBF TANITIM KATALOĞU
P. 6

Dekanın Mesajı
     ÇAKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerimiz;


     Fakültemizde, sağlık alanında çalışmak isteyen, etkili bireysel karar verme yeteneğini geliş-
     tirmiş, verdiği kararların sorumluluğunu alabilen, bütüncül düşünen, ekip çalışması yapabilen,
     mesleki duruşuyla rol modeli olan siz sevgili aday öğrencilerimizden profesyonel sağlık per-
     sonelleri yetiştirmeyi istiyoruz. Bu amaçla gerekli alt yapısı, güçlü akademik ve idari kadrosu
     oluşturulmuş olan Fakültemizde ve bölümlerimizde sizleri görmekten gurur duyuyoruz.


     Toplumun en önemli hizmet ihtiyacı olan aynı zamanda olumlu sağlık göstergelerinin geliş-
     tirilmesiyle toplumların niteliğinin gelişmesinde çok önemli yeri olan sağlık alanında toplum
     gereksinimlerini saptayan, bu gereksinimlere uygun tedavi ve bakımı sunan, güncel gelişme-
     leri ve bilimsel bilgiyi takip eden profesyoneller olarak yetişmeniz için Çankırı İlimizin, üniversi-
     temizin ve fakültemizin eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel imkanlarının kurumlar arası işbirliği
     ile sunulduğu, öğrenci merkezli, yenilikçi, uzaktan ve dijital eğitim olanaklarının her geçen gün
     geliştirildiği bir öğrenci yaşantısı geçireceğinizden şüpheniz olmasın.


     Üniversiteye hazırlanan gençlerimizi Sağlık Bilimleri Fakültesinin Bölümlerine bekliyoruz.

     Zorlu geçen süreç sonucunda aramıza katılan ve bizlerle birlikte olan tüm öğrencilerimiz Fa-
     kütemize hoş geldiniz.


     Aramıza yeni katılacak olan öğrencilerimize başarılar dilerim.                                        Prof. Dr. Özcan ÖZKAN
                                         Sağlık Bilimleri Fakültesi
                                             Dekanı


                                                        Prof. Dr. Özcan ÖZKAN                                                                Dekan
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11